Covid-19 Nasıl bulaşır? 
-Öksürük, hapşırık, burun akıntısı, tükürük, balgam, tokalaşma, öpüşme, enfekte yüzeylerle temas ile bulaşabiliyor. 

-Değişik canlı olmayan yüzeylerde virüs 2 saat ile 9 güne kadar bulaştırıcı kalabiliyor, nem arttıkça bu süre uzuyor, hava sıcaklığı arttıkça süre kısalıyor.  

-Kuluçka süresi ortalama 5-6 gün, ama 14 güne kadar uzayabiliyor. 

-Enfekte her kişi, en az 2-3 kişiye bulaştırıyor. 

-Enfekte kişilerin bir bölümü asemptomatik (belirti yok ama bulaştırıcı), %89’unda ateş mevcut, öksürük %72’de, halsizlik kas ağrıları %42’sinde var. Vakaların %14,8’inde ağır solunum sıkıntısı gelişiyor ve bunların yaklaşık %5’i tüm tedavilere rağmen kaybediliyor.  Ölüm; 60 yaş üstü kişilerde ve beraberinde başka kronik hastalıkları olanlarda daha sık görülüyor. 

-Gebeler bağışıklık sistemleri daha zayıf olduğu için enfeksiyona daha meyilli gibi düşünülse de mevcut vaka serileri incelendiğnde daha ağır seyrettiğine dair bir veri yok. Enfekte annenin anne karnında veya doğum esnasında bebeğine enfeksiyon bulaştırdığına ait kanıt yok. Yine anne sütü ile enfeksiyon bulaşmıyor. Ancak hasta anne ile yakın temastaki bebeğe bulaş mümkün ve 1 yaş altı bebeklerde hastalık ağır seyrediyor.  

Ne yapalım? 
Herşeyden önce ne kadar izolasyon yapılabilir ise enfeksiyonun yayılım hızını o kadar düşürebiliyoruz.  Yapılan testlerin kısıtlılığı ve belirtisi olmayan ama hasta olan insanların çokluğu nedeniyle etrafımızdaki herkesi enfekte kabul etmek en doğrusu.  Bulaşın havadaki damlacıklar ile en çok olduğunu düşünürsek, en az 1 metre mesafe koymalıyız en yakınlarımızla bile.  Yüzeylerde canlı kalma olasılığı yüksek olduğu için el temizliğimize azami önem göstermeliyiz. Yaşlı ve altta yatan hastalığı olanlarda, hastalığın çok daha ağır seyrettiğini unutmayarak onları korumalıyız.  

Sosyal izolasyonun çok uzun sürdürülmesi mümkün değil, ancak bu önlemlerin, aynı anda çok sayıda acil müdahaleye ihtiyaç duyacak hasta sayısını azaltarak, hastanelere yığılmaların azaltılmasına ve kapasite aşımına engel olacağı düşünülüyor. Bu çok önemli, çünkü yığılmalar yaşandığında, müdahale ile kurtulabilecek hastalara destek olacak sağlık personeli ve teçhizat bulunamayabilir. 

Mevcut durumun hayati önem taşıdığını lütfen unutmayalım, basite almayalım ve evde kalalım.  Hem kendimizi, hem diğer insanları korumak için.  Bizler gibi, evde kalmaları mesleki nedenler ile mümkün olmayan kişilere verebileceğiniz en büyük destek bu..

Daha güzel günlerde buluşmak üzere